Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Posztdoktori állás az ELTE Elméleti Fizikai Tanszékén

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Posztdoktori állás az ELTE Elméleti Fizikai Tanszékén


Chronological Thread 
  • From: Sandor Katz <katz AT bodri.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Posztdoktori állás az ELTE Elméleti Fizikai Tanszékén
  • Date: Tue, 25 Sep 2012 17:45:35 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Minden érdeklődőnek figyelmébe ajánlom az alábbi kiírást:

http://inspirehep.net/record/1185698

Üdvözlettel,

Katz Sándor

  • [Fizinfo] Posztdoktori állás az ELTE Elméleti Fizikai Tanszékén, Sandor Katz, 09/25/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page