Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD védés - Rácz Péter

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD védés - Rácz Péter


Chronological Thread 
  • From: Mihály György <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD védés - Rácz Péter
  • Date: Wed, 19 Sep 2012 12:43:29 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TTK Fizika Doktori Tanácsa nyilvános vitára tűzte ki

Rácz Péter
"Femtoszekundumos felületi plazmonok által keltett elektronnyalábok vizsgálata"
című doktori dolgozatát.

A nyilvános vita ideje és helye:
2012. szeptember 26 (szerda) 16:30

BME K épület, földszint 82 (KF82).
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetők a BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:
http://dept.phy.bme.hu/phd/  • [Fizinfo] PhD védés - Rácz Péter, Mihály György, 09/19/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page