Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Magyar Nukleáris Társaság 2012. évi szakmai díjainak kiírása

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Magyar Nukleáris Társaság 2012. évi szakmai díjainak kiírása


Chronological Thread 
  • From: admin Hns-Ens <noreply.hns.ens AT gmail.com>
  • To: hns-ens AT euronuclear.info, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Magyar Nukleáris Társaság 2012. évi szakmai díjainak kiírása
  • Date: Mon, 17 Sep 2012 22:35:13 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

A Magyar Nukleáris Társaság 2012. évi Szakmai Díjainak
felhívása<http://mnt.kfki.hu/index.php?contentid=479&lang=hu>

Értesítjük kedves tagtársainkat, a tisztelt érdeklődőket, hogy a Magyar
Nukleáris Társaság által a nukleáris kultúra terjesztésében,
fejlesztésében, oktatásában kimagasló tudósok, kutatók és tanárok
munkájának elismerésére alapított szakmai díjaink 2012. évi kiírása
megtörtént.

A *Szilárd Leó Díj *a nukleáris kultúra terjesztésében, az emberek
egészségét, életkörülményeit javító nukleáris módszerek fejlesztésében, a
nukleáris módszerek környezetbarát hasznosításában elért kiemelkedő
tevékenységeket ismeri el.

A *Szilárd Leó Érem* a külföldön élő magyarok rendkívüli tevékenységének
elismerésére adható.

A *Fermi fiatal kutatói díj* célja a tehetséges fiatal kutatók kiemelkedő
eredményeinek elismerése és jövőbeli kutatómunkájának támogatása, valamint
eredményeik széles körben történő megismertetése, ezáltal a fiatal kutatók
ösztönzése.

Az *Öveges díjat* iskolában oktató fizikatanárok nyerhetik el az általuk
benyújtott pályázat alapján, célja az iskolai fizikaoktatás kísérletes
jellegének erősítése és a kísérletező fizikatanárok elismerése.

A *Simonyi Károly Emlékplakettet* a fúziós plazmafizikai kutatásokban,
és/vagy a fúziós technológiai fejlesztésekben kiemelkedő teljesítményt
nyújtó magyar szakemberek nyerhetik el.


A kiírások az MNT honlapján, a címben szereplő útvonalon érhetők el.


  • [Fizinfo] Magyar Nukleáris Társaság 2012. évi szakmai díjainak kiírása, admin Hns-Ens, 09/17/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page