Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Varga András Búcsúztatása

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Varga András Búcsúztatása


Chronological Thread 
  • From: Tatrallyay Mariella <tatrallyay.mariella AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Varga András Búcsúztatása
  • Date: Wed, 15 Aug 2012 17:31:19 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Varga András hamvasztás utáni búcsúztatására az Óbudai temetö szóróparcellájában 2012. augusztus 21-én 14:45-kor kerül sor.

András az RMKI Kozmikus Fizikai Föosztályának 1996-ig vezetöje, majd 2009. végéig aktiv nyugalmazott munkatársa volt.

A gyászhirt közreadja: Tátrallyay Mariella,
az MTA Wigner FK RMI Ürfizikai és Ürtechnikai Osztályának nevében

  • [Fizinfo] Varga András Búcsúztatása, Tatrallyay Mariella, 08/15/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page