Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Új kutatásiinfrastruktúra-pályázat megalapozását szolgáló konzultáció indul

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Új kutatásiinfrastruktúra-pályázat megalapozását szolgáló konzultáció indul


Chronological Thread 
  • From: "Nagy, Denes Lajos" <nagy.denes AT wigner.mta.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Új kutatásiinfrastruktúra-pályázat megalapozását szolgáló konzultáció indul
  • Date: Mon, 13 Aug 2012 18:53:36 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

A Nemzetgazdasági Minisztérium konzultációt indít a kutatási infrastruktúra fejlesztési pályázatainak megalapozása érdekében. A szakmai munka koordinálását a Nemzeti Innovációs Hivatal végzi. A konzultáció célja a hazai kutatási infrastruktúra fejlesztése és versenyképessé tétele az EU Strukturális Alapok, illetve a Kutatási és Innovációs Alap forrásainak felhasználásával. A szakmai munka 2012 augusztusában veszi kezdetét, a vitaanyag 2012. november 15-re készül el a NEKIFUT projekt támogatásával.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) kiemelt feladatának tekinti az eredményes kutatói munkához szükséges feltételek megteremtését. Ennek egyik szükséges eleme a kutatási infrastruktúra erőteljes fejlesztése, amellyel a nemzetközi, elsősorban uniós pályázati források elnyerésének esélye is növelhető.

Az NGM által - a NEKIFUT projekt eredményei alapján - összeállított vitaanyag részletesen taglalja majd a hazai kutatási infrastruktúra jelenlegi helyzetét, javaslatot tesz a kutatási infrastruktúra-fejlesztés kiemelt céljainak megfogalmazására, továbbá intézkedéseket ajánl a magyar kutatók külföldi kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférésének támogatására.

Az NGM 2013-ban legalább 15-20 milliárd Ft nagyságrendű pályázat kiírását tartja indokoltnak a hazai kutatási infrastruktúra érdemi fejlesztése érdekében. A várható fejlesztések eredményeképpen a hazai kutatási infrastruktúrák színvonala, és ezen keresztül az ország tudományos teljesítménye közelebb kerülhet az EU átlagos szintjéhez.

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Parlamenti és Gazdaságstratégiáért Felelős Államtitkárság)

Forrás: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/uj-kutatasi-infrastruktura-palyazat-megalapozasat-szolgalo-konzultacio-indul


  • [Fizinfo] Új kutatásiinfrastruktúra-pályázat megalapozását szolgáló konzultáció indul, Nagy, Denes Lajos, 08/13/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page