Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Elhunyt K�rolyh�zy Frigyes

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Elhunyt K�rolyh�zy Frigyes


Chronological Thread 
  • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Elhunyt Krolyhzy Frigyes
  • Date: Tue, 03 Jul 2012 13:09:02 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Elhunyt

Károlyházy Frigyes

nyugalmazott egyetemi tanár
az elméleti fizika minden területének kiváló ismerője és tanára.

A fizikus és tanár szakos hallgatók ezreit tanította. Különösen a kvantummechanika és a relativitáselmélet elvi kérdéseinek volt a legavatottabb ismerője és tanítója hazánkban. Igaz varázslat című könyve a kvantumfizika ismeretterjesztő irodalmának gyöngyszeme. Károlyházy Frigyes tanár úr a fizika oktatásának minden szinten, az általános iskolától az egyetemig, szinte misszionáriusi tanítója, megszállott hirdetője volt.

Tudományos munkássága közül nemzetközileg is a legnagyobb hatású volt és ma is hat, az a kezdeményezése, amely a kvantumfizikai jelenségek véletlenszerűségeit nem a mérési apparátus, és a mikro objektum kölcsönhatásával magyarázza, hanem megpróbálja a rendszer állapotának valamelyik sajátállapotba történő ugrásszerű változását, az időfüggést leíró Schrödinger egyenlettel kapcsolatba hozni Ezt a munkáját Wigner Jenőtől kezdve, Roger Penrosig többen pozitívan értékelik.

Tanári munkáját Apáczai Csere János díjjal, tankönyveit nívó díjjal, tudományos munkásságát a Magyar Tudományos Akadémia Eötvös József koszorúval ismerte el.


Tisztelettel és szeretettel őrizzük meg emlékezetünkben

ELTE Fizikai Intézet  • Elhunyt Krolyhzy Frigyes, Szommer Peter, 07/03/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page