Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD védés -- Pálmai Tamás (javított cím)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD védés -- Pálmai Tamás (javított cím)


Chronological Thread 
  • From: Mihály György <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: Gyulai Tunde <doktori AT ttdh.bme.hu>
  • Subject: [Fizinfo] PhD védés -- Pálmai Tamás (javított cím)
  • Date: Thu, 28 Jun 2012 14:55:35 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

A Budapesti Mu"szaki és Gazdaságtudományi Egyetem TTK Fizika Doktori Tanácsa nyilvános vitára tu"zte ki

Pálmai Tamás
" HTML clipboar *Methods in quantum mechanical inverse scattering theory at fixed energy* "
címu" doktori dolgozatát.

A nyilvános vita ideje és helye:
2012. július 4 (szerda) 10:30 óra
BME F épület, III. lépcso"ház, II. emelet 13-as teremben.

Az értekezés és a tézispontok megtekintheto"k a BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:
http://dept.phy.bme.hu/phd/


  • [Fizinfo] PhD védés -- Pálmai Tamás (javított cím), Mihály György, 06/28/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page