Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Anyagtudományi Őszi Iskola

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Anyagtudományi Őszi Iskola


Chronological Thread 
  • From: Fabian Margit <fabian.margit AT energia.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Anyagtudományi Őszi Iskola
  • Date: Thu, 21 Jun 2012 15:40:30 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Anyagtudományi és Diffrakciós
Szakcsoportja 2012-ben is közösen szervezi az immár hagyományossá vált Őszi Iskolát

Az idei iskola témája: "Alkalmazás orientált funkcionális anyagok"


A rohamléptekkel fejlődő modern technika az anyagtudományt is folyamatosan új kihívások elé állítja, mert vagy egyre egzotikusabb alkalmazásokat kell hogy kiszolgáljon, vagy kimerülő ásványkészleteket kell pótoljon, előállítási költségeket kell csökkentsen. Az ilyen célból előállított anyagokat nevezzük funkcionális anyagoknak. Az új funkcionális anyagok megkívánt jellemzőit az alkalmazási igény szabja meg. Az anyagok fejlesztésének hátterét az anyagok fizikai, kémiai tulajdonságainak egyre mélyebb megértése biztosítja, sokszor alkalmazásuk mérnöki szintű ismertével együtt. Az anyagok szerkezetének megismerése, egyedülálló tulajdonságaira való rávilágítás új előállítási és/vagy feldolgozási módszerek fejlesztését vonják maguk után. Ennek következtében egyre gyakrabban játszik úttörő szerepet a számítógépes modellezés. Sok esetben biológiai összeférhetőséggel kombinálva nyílnak új, érdekes kutatási területek és alkalmazási lehetőségek.
Iskolánk célja, hogy az új funkcionális anyagokat, valamint az ezekhez kapcsolódó új anyagelőállítási és anyagvizsgálati módszereket mutassunk be. Célunk, hogy az iskola hallgatói megismerkedjenek a funkcionális anyagokkal és felhasználásukkal kapcsolatos legújabb kutatási eredményekkel.

Az idén is megőrizzük az Őszi Iskola hagyományos felépítését, ezért meghívott előadók tartanak hosszabb, összefoglaló jellegű előadásokat, főleg PhD ill. diplomázó hallgatóknak.
Emellett várjuk azon kollégák jelentkezését, akik rövidebb előadást kívánnak tartani a szakterület kurrens témáiról vagy saját eredményes kutatásaikról.

Az iskola 2012. október 3-án, szerdán ebéddel kezdődik és 2012. október 5-én, pénteken délután ebéddel zárul.
Az iskola helye: Mátrafüredi Akadémiai Üdülő
*** 3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1-3.***

A költségek nagyjából az alábbiak szerint alakulnak :

ELFT tag: 30 eFt, ami tartalmazza a részvételi díjat + szállásköltséget.
Nem ELFT tag: 33 eFt, ami tartalmazza a részvételi díjat + szállásköltséget.

Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 17-e (hétfő).
Kérjük, hogy a hatékony szervezés érdekében a határidőt szíveskedjenek betartani.

Jelentkezési adatok:
Név:
Intézet neve, címe (ahova az ELFT által kiállított számlát kéri):
E-mail cím:
Más elérhetőség, pl. telefon/mobil telefon:
ELFT Társulati tag: igen, nem
Megjegyzés:

A jelentkezési adatokat a következő címre kérjük elküldeni:

Újfalussy Balázs e-mail: ujfalussy.balazs at wigner.mta.hu, fax: 1-392-2215
Fábián Margit e-mail: fabian.margit at energia.mta.hu, fax: 1-392-2215

Szeretettel várunk mindenkit, aki az új anyagok és alkalmazásaik iránt érdeklődnek!

Budapest, 2012. június 21.

Üdvözlettel:
Szabó István és Újfalussy Balázs, Anyagtudományi Szakcsoport
Gubicza Jenő és Fábián Margit, Diffrakciós Szakcsoport


--
=========================================
Dr. Margit Fábián
Environmental Physics Department
Centre for Energy Research, Hungarian Academy of Sciences
P.O. Box 49, H-1525 Budapest, Hungary
Phone: +36 1 392 2222 ext 1965,1475
Fax: +36 1 392 2299
Web page: http://energia.mta.hu/  • [Fizinfo] Anyagtudományi Őszi Iskola, Fabian Margit, 06/21/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page