Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Öveges díj pályázati kiírás 2012-ben

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Öveges díj pályázati kiírás 2012-ben


Chronological Thread 
  • From: sukosd AT reak.bme.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Öveges díj pályázati kiírás 2012-ben
  • Date: Thu, 24 May 2012 20:12:49 +0200
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák!

A Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége az iskolai fizikaoktatás kísérletes
jellegének frissítésére és a kísérletező fizikatanárok elismerésére 2006.
márciusában Öveges József Díjat alapított. Az Öveges József Díj (2008
előtt alapított, nyilvános jelölés alapján odaítélt szakmai díj) egy
bronzból készült kisplasztika (Farkas Pál szobrászművész munkája), a díj
elnyerését tanúsító oklevél, valamint 2012-ben 200.000,- Ft egyszeri
szakmai díj. A díjat iskolában oktató fizikatanárok nyerhetik el, akiknek
jelölése az általuk benyújtott pályázat értékelését követően nyilvános és
az MNT honlapján megtekinthető. A Díj Alapító Okirata olvasható az
interneten.
http://www.reak.bme.hu/mnt/Ovegesdij/Oveges_Alapokirat.htm

A Pályázati Kiírás letölthető pdf formátumban:
http://mnt.uw.hu/Oveges_Felhivas_2012.pdf

Ez úton is felhívjuk a fizikatanárokat, pályázzanak az órákon bemutatott
(tanári vagy tanulói) kísérletekkel!

Üdvözlettel
Sükösd Csaba
kuratóriumi elnök
  • [Fizinfo] Öveges díj pályázati kiírás 2012-ben, sukosd, 05/24/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page