Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fw: Tanszeki Szeminarium, ELTE

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fw: Tanszeki Szeminarium, ELTE


Chronological Thread 
  • From: "Nguyen Quang Chinh" <chinh AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fw: Tanszeki Szeminarium, ELTE
  • Date: Thu, 10 May 2012 13:38:15 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


ELTE Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tanszék


TANSZÉKI SZEMINÁRIUM


2012. május 15., kedd, 8:30-kor
ELTE Pázmány Péter sétány 1/A alatti épületében,
4.52 (Sas Elemér) teremben


MSc Diplomamunka-beszámolók
(Minden hallgató röviden, 10+2 percben számol be a munkájáról)


1) Kalácska Szilvia: A felületerősített Raman-spektroszkópia (SERS)
alkalmazása kriminalisztikai anyagvizsgálatokban

2) Ratter Kitti: Surface Preparation forElectron Backscatter Diffraction
Investigation (EBSD) Using Low Energy Argon and High Energy Focused Gallium
Ion Beams (FIB)

3) Tüzes Dániel: Diszlokációrendszerek polarizációjának vizsgálata Röntgen
vonalprofil analízissel

4) Vandrus Zoltán: Diszlokációk fázistér-elmélete


Minden érdeklődőt szívesen várunk.

  • [Fizinfo] Fw: Tanszeki Szeminarium, ELTE, Nguyen Quang Chinh, 05/10/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page