Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Az MTA Atomki " Elemi álma?="=?ISO-8859-2?Q? a Természet Világ?==?ISO-8859-2?Q?ában

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Az MTA Atomki " Elemi álma?="=?ISO-8859-2?Q? a Természet Világ?==?ISO-8859-2?Q?ában


Chronological Thread 
  • From: "Istvan Rajta" <rajta.istvan AT atomki.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Az MTA Atomki " Elemi álma?="=?ISO-8859-2?Q? a Természet Világ?==?ISO-8859-2?Q?ában
  • Date: Mon, 7 May 2012 08:28:27 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Kedves Kollégák!

A Természet Világa folyóirat májusi száma meglepetéssel szolgál:
DVD-mellékletként az Elemi álom című szórakoztató tudományos
ismeretterjesztő filmet adja olvasóinak. A film a Magyar Tudományos
Akadémia debreceni Atommagkutató Intézet munkatársainak segítségével
készült, s az animáció képi világának segítségével a fizika atomi világába
enged betekintést, egy mozgalmas álom keretében. A folyóirat e tematikus
számának oldalain pedig az MTA Atomki kutatóinak írásai láttatják, hogy az
atommagkutatásban feltáruló fizika milyen sokszínű. A Természet Világa
májusi száma így teljes egészében az Atomkiban folyó munkákra épül.

Fülöp Zsolt, az intézet igazgatója, bevezető írásában a jelenhez vezető út
kezdetéről is megemlékezik: a múlt század elején Ernest Rutherford
alfa-részecskékkel folytatott kísérleteit csak úgy tudta értelmezni, hogy
feltételezte az atommag létezését. Így született meg 1911-ben az
atommagfizika. Az Atommagkutató Intézet pedig egy tehetséges fiatal magyar
fizikus, Szalay Sándor kezdeményezésére jött létre, akinek alkalma nyílt
Rutherford cambridge-i laboratóriumában is dolgozni. Az atommagfizika
megalapítása óta komoly hatást gyakorolt más tudományágakra, és az
alkalmazások sora ma is egyre bővül.

A Természet Világa májusi számának szerzői között köszönthetjük többek
között Pálinkás Józsefet, az MTA elnökét, vagy Szily Alinka Săo Pauló-i
professzort, a Természet Világa alapítójának, Szily Kálmánnak a
dédunokáját is, aki debreceni társszerzőivel különleges atommagokat mutat
be.

A Természet Világa májusi lapszámának DVD-filmjében öt héliumatom és egy
fullerénmolekula történetén keresztül ismerhetjük meg az Atomki
laboratóriumait: a részecskegyorsítókat, a hideglabort és a plazmakamrát.

A folyóirat megszokott diákmelléklete ezúttal kizárólag debreceni fiatalok
írásaiból áll.

http://www.atomki.hu/Termeszet_Vilaga_2012_majus/index.html

Udvozlettel:

Rajta Istvan

==================================
Istvan Rajta, PhD
E-mail:
rajta.istvan AT atomki.mta.hu
http://atomki.hu/~rajta/
==================================

  • [Fizinfo] Az MTA Atomki " Elemi álma?="=?ISO-8859-2?Q? a Természet Világ?==?ISO-8859-2?Q?ában, Istvan Rajta, 05/07/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page