Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Kémia Oktatásért díj 2012

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Kémia Oktatásért díj 2012


Chronological Thread 
  • From: Riedel Miklós <riedel AT ludens.elte.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Kémia Oktatásért díj 2012
  • Date: Sun, 6 May 2012 20:26:13 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

"Kémia Oktatásért" díj 2012A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. 1999-ben díjat alapított általános,
közép- és szakközépiskolai tanárok részére, hogy támogassa és erősítse a
kémia színvonalas iskolai oktatását. "A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar
Kémia Oktatásért" kuratóriuma a díjazottakat azok közül a jelöltek közül
választja ki, akik több éve elismerten a legtöbbet teszik a kémia iránti
érdeklődés felkeltésére, a kémia megszerettetésére, továbbá akiknek
tanítványai az utóbbi években sikeresen szerepeltek a hazai és a nemzetközi
kémiai jellegű tanulmányi versenyeken. A "Kémia Oktatásért" díjat 1999. óta
eddig összesen 55 tanár nyerte el (ld.
www.richter.hu/HU/Pages/kemiaoktatasalapitvany.aspx ).Az Alapítvány a díjat a 2012. évre újra kiírja.

Kérjük, hogy a kuratórium munkájának elősegítésére tegyenek írásos
javaslatokat a díjazandó tanárok személyére. A rövid, legfeljebb egy oldalas
írásos ajánlás tényszerű adatokat tartalmazzon a javasolt személy
munkásságára vonatkozóan. A díj elsősorban a magyarországi kémia tanárok
elismerést célozza, de a határon túli iskolákban, magyar nyelven tanító
kémiatanárok is javasolhatók (ebben az esetben egy magyarországi és még egy
helyi ajánlás is szükséges). Az írásos ajánlásokat legkésőbb 2012. szeptember
10.-ig kell eljuttatni az Alapítvány címére (Richter Gedeon Alapítvány a
Magyar Kémia Oktatásért, 1475 Budapest, Pf. 27). A díjak ünnepélyes átadására
2012. őszén, később megjelölendő időpontban kerül sor.Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért


  • [Fizinfo] Kémia Oktatásért díj 2012, Riedel Miklós, 05/06/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page