Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFKI SZEMINARIUM -- Dombi Peter

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFKI SZEMINARIUM -- Dombi Peter


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFKI SZEMINARIUM -- Dombi Peter
  • Date: Thu, 3 May 2012 07:15:02 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>W I G N E R S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

DOMBI PÉTER (MTA Wigner FK SZFKI):
"Hosszú rezonátoros Ti:zafír oszcillátorok fejlesztése és felhasználása az
alap- és alkalmazott kutatásban (Alkalmazott Kutatási Díj elõadás)"

Idõpont: 2012. május 08. (kedd) 10:00
Hely: MTA Wigner FK SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Hartmann Péter

sem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFKI SZEMINARIUM -- Dombi Peter, Szeminarium koordinator, 05/03/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page