Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fwd: Szemináriumi emlékeztető

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fwd: Szemináriumi emlékeztető


Chronological Thread 
  • From: Attila Csik <csik.attila AT atomki.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, ATOMKI kutatok <kutatok AT atomki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Fwd: Szemináriumi emlékeztető
  • Date: Wed, 18 Apr 2012 10:00:38 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Felhívás

az ELFT Vákuumfizikai, -technológiai és Alkalmazásai Szakcsoportja,
a Magyar Vákuumtársaság (HVS),
az MTA Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottsága (EETB)
az MTA Felületkémiai és Nanoszerkezeti Munkabizottság és
a SZAB Anyagtudományi Munkabizottság

közös szemináriumára.

Ideje: 2012. április 24. (kedd) 13.00 óra,
Helye: MTA SZAB Székház, Szeged, Somogyi u. 7, I. emelet 110. terem

Program:
Osvay Károly: Az ELI-ALPS felépítése és lézeres paraméterei;
SZTE – Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék / ELI-Hu Kft

Dombi Péter: Az ELI-ALPS másodlagos fényforrásai és az azokkal
végezhető kísérletek;
MTA – Szilárdtestfizikai Kutatóintézet / ELI-Hu KFt


Hernádi Klára: Nanotechnológiai kutatások a napenergia-hasznosítás
területén;
SZTE – TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

Óvári László: A nanoszerkezet szerepe a katalizátor-adalékok
hatásmechanizmusának pontosabb értelmezésében;
SZTE – TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

Kiss János: Oxid nanocsövek és nanoszálak alkalmazása katalizátor
hordozóként;
SZTE – TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék


LABORLÁTOGATÁS
A TTIK Kémiai és Fizikai Tanszékcsoportjai felújított épületeinek és
néhány laboratóriumának megtekintése.

Az előadás időtartama 20 perc, további 5 perces diszkusszió.

Minden tagunkat és érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a szemináriumon!

============================================================

Üdvözlettel:


Dr. Pécz Béla Dr. Csík Attila
elnök titkár

pecz AT mfa.kfki.hu

csik AT atomki.hu


ELFT Vákuumfizikai, -technológiai és
Alkalmazásai Szakcsoport

============================================================
-----
A(z) üzenetben nem található vírus.
Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
Verzió: 2012.0.1913 / Vírus adatbázis: 2411/4943 - Kiadás dátuma: 2012.04.17.


  • [Fizinfo] Fwd: Szemináriumi emlékeztető, Attila Csik, 04/18/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page