Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ELFT közgyűlés

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ELFT közgyűlés


Chronological Thread 
  • From: Eötvös Loránd Fizikai Társulat <elft AT elft.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] ELFT közgyűlés
  • Date: Wed, 4 Apr 2012 10:36:31 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2012. évi KüldöttközgyűléseAz Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2012. május 19-én, szombaton 10.00 órai
kezdettel tartja Küldöttközgyűlését az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai
épületében (Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/A).

A Küldöttközgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet. A
Küldöttközgyűlésen a Társulat bármely tagja felszólalhat, de a szavazásban
csak a területi és szakcsoportok által megválasztott és küldöttigazolvánnyal
rendelkező küldöttek vehetnek részt. Ezért kérjük, hogy a küldöttek
küldöttigazolványukat feltétlenül hozzák magukkal, és azt a regisztrációnál
mutassák be.

Amennyiben a Küldöttközgyűlés a meghirdetett időpontban nem
határozatképes, akkor munkáját 10.30-kor, vagy a napirend előtti előadás
után kezdi meg. Az ily módon megismételt Küldöttközgyűlés a megjelent
küldöttek számára való tekintet nélkül határozatképes, de a jelen
értesítésben szereplő tárgysorozatot nem módosíthatja.

A hagyományos napirend előtti előadás (kezdete 10 óra) szerzőjét és
címét a szokásos hírközlési csatornákon (posta, FIZINFO, Fizikai Szemle)
később közöljük.

Az Elnökség a Küldöttközgyűlésnek a következő tárgysorozatot javasolja:

1. Elnöki megnyitó; 2. A Szavazatszámláló bizottság felkérése; 3.
Főtitkári beszámoló, 3.1 A Társulat 2011. évi közhasznúsági jelentése, 3.2 A
Társulat 2012. évi költségvetése, 3.3 Határozati javaslat; 4. A Felügyelő
Bizottság jelentése; 5. Vita és szavazás a napirend 3.-4. pontjaival
kapcsolatban; 6. A jelölőbizottság előterjesztése új alelnök
megválasztására; 7. Vita és választás; 8. A Társulat díjainak kiosztása; 9.
Zárszó.

  • [Fizinfo] ELFT közgyűlés, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 04/04/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page