Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] felhívás a fizika barátaihoz

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] felhívás a fizika barátaihoz


Chronological Thread 
  • From: Eötvös Loránd Fizikai Társulat <elft AT elft.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] felhívás a fizika barátaihoz
  • Date: Tue, 21 Feb 2012 08:49:16 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Fizikabarátok!A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma (NEFMI) a kulturális intézmények
átszervezésének kapcsán a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Elektrotechnikai Múzeumát (1075 Budapest, Kazinczy utca 21.)
"leminősítette" múzeumról Közérdekű Muzeális Gyűjteménnyé, így 2012. március
18-tól megszűnik a korábbi nyitvatartási kötelezettség. Az Elektrotechnikai
Múzeum valamennyi munkatársa - az intézményvezető kivételével - megkapta
felmondólevelét. Az épület bezárása talán nincs napirenden, de a jelenlegi
nyitvatartási idő lecsökken majd max. heti három alkalomra. A kiállított
tárgyak felügyeletére az anyacég - a Közlekedési Múzeum - küld majd
nem-elektrotechnikai szakember "teremfelügyelőket", amikor az szükségesnek
látszik. Ez azonban azt jelenti, hogy a múzeum eddigi legfőbb erénye, az
interaktivitása megszűnik, helyette csupán a vitrin alatt lehet majd
megtekinteni a kiállított tárgyakat. Ha valóban így lesz, akkor megszűnik a
múzeum természettudományos ismeretterjesztő jellege, legjobb esetben is
átalakul valamiféle technikatörténeti múzeummá. Félő, hogy ebben a
minőségében jóval kevesebb érdeklődőt fog vonzani, és valószínűleg egy idő
után az "érdeklődés hiányára" hivatkozva könnyű lesz majd végleg bezárni.Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vezetősége levélben is kifejezte
tiltakozását a NEFMI illetékesei felé az Elektrotechnikai Múzeum
átminősítése miatt.Az Elektrotechnikai Múzeum sok éve sikeresen szolgálja a természettudományos
ismeretterjesztést, elsősorban az iskolás gyerekek körében. A múzeum
jelenleg nemcsak az elektrotechnika történetét mutatja be, hanem különleges
programjai ("Vándorló múzeum", "Rendhagyó fizikaóra", "Készíts iránytűt",
"Te is tudsz villanymotort készíteni", "Készíts detektoros rádiót" stb,) élő
kísérletezéssel, az eszközök működés közben történő bemutatásával, és a
látogatók (tanulók) által végrehajtott kísérletekkel az elektrotechnika
fogalmait is elmélyítik, s ezzel hatékonyan szolgálják a hazánkban
olyannyira szükséges és javítandó természettudományi oktatást. A múzeum a
tavalyi évben 10135 látogatót fogadott az épületben, 5950 látogató volt a
múzeumon kívüli rendezvényeken és 680 résztvevő a múzeumon kívüli iskolai
bemutatókon, összesen tehát 16765 fő. Ez a szám mutatja a múzeum és
rendezvényei iránti társadalmi igényt.FELHÍVÁS

Március 17-én, szombaton azok az interaktív villamosságtani kísérletek,
amelyeket a múzeum az iskoláskorú diákok számára hozott létre a fizika
megszerettetése, a fizika iránti figyelem felkeltése érdekében, és amelyek a
tanórai anyagok elmélyítését célozzák, még utoljára bemutatásra kerülnek.
Felhívunk minden fizikát szerető embert - kutatót, fizikatanárt, diákot,
szülőt -, hogy jöjjenek el ezen a napon a múzeumba, nézzék meg a fizikát
értő és szerető szakemberek által utoljára bemutatásra kerülő kísérleteket,
vegyék kezükbe az eszközöket, és végezzenek saját maguk is kísérleteket!
Legyünk minél többen! Legyen ez a nap egy demonstráció is az ésszerűtlen, és
a természettudományos oktatást sújtó intézkedés ellen!


Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöksége


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page