Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD védés -- Makk Péter

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD védés -- Makk Péter


Chronological Thread 
  • From: Gyorgy Mihaly <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD védés -- Makk Péter
  • Date: Thu, 16 Feb 2012 14:57:19 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TTK Fizika Doktori Tanácsa nyilvános vitára tűzte ki

Makk Péter
"Investigation of atomic and molecular nanojunctions beyond conductance histograms"
című doktori dolgozatát.

A nyilvános vita ideje és helye:
2012. február 24. (péntek) 14 óra
BME F. épület. III. lépcsőház, II. em. 13..
(1111 Budapest, Budafoki út 8.)

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetők a BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:
http://dept.phy.bme.hu/phd/  • [Fizinfo] PhD védés -- Makk Péter, Gyorgy Mihaly, 02/16/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page