Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI kollokvium -- Ispanovity Peter Dusan

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI kollokvium -- Ispanovity Peter Dusan


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI kollokvium -- Ispanovity Peter Dusan
  • Date: Thu, 9 Feb 2012 07:15:01 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>SZFKI kollokvium

ISPÁNOVITY PÉTER DUSÁN (ELTE TTK, Anyagfizikai Tanszék, vendéglátó: Hartmann
Péter):
"Diszlokációrendszerek és a szubmikronos plaszticitás statisztikus
tulajdonságai"

Idõpont: 2012. február 14. (kedd) 10:00
Hely: MTA Wigner FK SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!


  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI kollokvium -- Ispanovity Peter Dusan, Szeminarium koordinator, 02/09/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page