Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Vukics Andras eloadasa az ELTE-n

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Vukics Andras eloadasa az ELTE-n


Chronological Thread 
  • From: Andras Palyi <andraspalyi AT caesar.elte.hu>
  • To: FIZINFO AT lists.kfki.hu
  • Cc: nanofizika-szeminarium AT googlegroups.com
  • Subject: [Fizinfo] Vukics Andras eloadasa az ELTE-n
  • Date: Mon, 6 Feb 2012 15:15:11 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

Február 10-én pénteken Dr. Vukics András (Wigner Fizikai Kutatóközpont) tart szemináriumi előadást az ELTE Fizikai Intézetében

"A C++QED szimulációs keretrendszer és alkalmazásai"

címmel.

Kivonat: "A C++QED keretrendszer, melyet 2006 óta fejlesztek, sokösszetevős nyílt kvantumrendszerek szimulációját célozza. Implementációját tekintve C++ modulok igen szorosan összefüggő és szoros együttműködésre képes – mégis könnyen bővíthető – gyűjteménye, amely kizárólag nyílt forráskódú, többnyire az akadémiai szférában fejlesztett numerikus és egyéb kisegítő könyvtárakra épül. A keretrendszert az erőforrások nagyon figyelmes kezelése jellemzi, így sok esetben nagyságrendekkel nagyobb teljesítményre képes, mint a hasonló célú, a MATLAB környezetre épülő Quantum Optics Toolbox. Magasszintű programozási technikák alkalmazása egy olyan környezetet hoz létre, melyben – a nagyfokú rugalmasság fenntartása mellett – a hibák keletkezése illetve terjedése nagymértékben korlátozott. Ezáltal biztonságos alkalmazások fejleszthetők egy olyan keretrendszerben, melynek legalapvetőbb összetevői már igen nagyszámú teszten mentek keresztül igen változatos körülmények között.

2006 óta a C++QED-t több európai csoportban is használták, és az így végzett szimulációk számos publikáció alapját képezték. Ezen alkalmazásokból kiragadott példákkal megpróbálom illusztrálni a keretrendszer rugalmasságát, remélve, hogy egyre szélesebb körben alkalmazási lehetőségekre talál majd. Az előadás során általánosságban amellett is érvelni fogok, hogy mennyire fontos (lenne) fizikai szimulációk építőelemeiként szolgáló jó minőségű C++ könyvtárak létrehozása – és használata."

Időpont: február 10., péntek, 10:15
Hely: Pázmány Péter sétány 1/A (Lágymányosi kampusz, északi épület) 4.70-es terem (Anyagfizikai Tanszék tanácsterme)

Vendégeket szívesen látunk.

Üdvözlettel,
Pályi András
  • [Fizinfo] Vukics Andras eloadasa az ELTE-n, Andras Palyi, 02/06/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page