Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomcsill élő közvetítés (kedd) ma délután

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomcsill élő közvetítés (kedd) ma délután


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <level AT tepi.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomcsill élő közvetítés (kedd) ma délután
  • Date: Thu, 02 Feb 2012 11:56:19 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


www.galileowebcast.hu


Következő élő közvetítésünk (február 2-án, csütörtökön 17 órától):

Mesterséges atomok

Pályi András (ELTE TTK, Anyagfizikai Tanszék)
ELTE Fizikai Intézet "Atomoktól a csillagokig" előadássorozat

A kvantumelmélet szerint az atommag körül keringő elektron energiája diszkrét értékeket vehet fel, aminek mérhető következménye például az atomok vonalas színképe. Az elmúlt évtizedekben lehetővé vált mesterséges atomok (ún. kvantumdotok) létrehozása, például félvezetők vezetési elektronjainak elektrosztatikus terekkel történő csapdázása révén. A természetes atomokhoz hasonlóan a mesterséges atomokban is diszkrét az elektronok energiája. Lényeges különbség viszont, hogy utóbbiak könnyen beépíthetők nanoméretű elektronikai áramkörökbe, ami egyrészt nemkonvencionális, az Ohm-törvénytől eltérő viselkedésű áramköröket eredményez, másrészt pedig lehetővé teszi kvantummechanikai jelenségek elektronikus úton történő vizsgálatát.

Az előadás helyszíne: az ELTE TTK lágymányosi északi tömbjében (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A), az Eötvös teremben (földszint 0.83 terem). A teremhez további bejárati lehetőség: az 1. emelet 1.67-es vagy 1.68-as ajtón.  • [Fizinfo] Atomcsill élő közvetítés (kedd) ma délután, Tepliczky István, 02/02/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page