Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] NanoSiC mini Workshop - 2012. január 27.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] NanoSiC mini Workshop - 2012. január 27.


Chronological Thread 
  • From: Peter Hartmann <hartmann.peter AT wigner.mta.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] NanoSiC mini Workshop - 2012. január 27.
  • Date: Wed, 25 Jan 2012 09:15:49 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

S Z F K I S Z E M I N A R I U M


NanoSiC mini Workshop

10:30-10:40: Gali Ádám; köszöntő és rövid bevezető

10:40-10:55: Beke Dávid – Balogh István (Pogány Lajos, Varga Károly): SiC
nanorészecskék előállítása és fizikai tulajdonságaik

10:55-11:10: Szekrényes Zsolt: SiC nanorészecskék optikai tulajdonságai

11:10-11:20: Veres Miklós (Beke Dávid): SiC nanorészecskék felülete SERS
analízissel

11:20-11:35: Varga Károly: SiC előállítása őrléssel

11:35-11:50: Róna Gergely: SiC nanokristályok konfokális mikroszkóp mérései
illetve toxikológiai kísérletek első eredményei

11:50-12:00: Maák Pál (Beke Dávid): SiC nanokristályok első két-fotonos
kísérletei


Idõpont: 2012. január 27. (péntek) 10:30
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Hartmann Péter

sem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] NanoSiC mini Workshop - 2012. január 27., Peter Hartmann, 01/25/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page