Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] A jövő építési alapanyaga

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] A jövő építési alapanyaga


Chronological Thread 
  • From: Tibor Lakatos Dr <tiborlakatos32 AT gmail.com>
  • To: fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] A jövő építési alapanyaga
  • Date: Thu, 19 Jan 2012 11:09:36 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

Segítene nekem valaki az alábbi tanulmány megértésében?

Előre is köszönöm!!!
Lakatos Tibor

[?][?]


www.oxydtron.hu[?] <http://www.oxydtron.hu>

A Speciális Összetételű Betonmátrix
Elektromos és Mágneses Tulajdonságai

Bizonyos betonmátrixok (cementásványok és speciális összetevők keveréke)
elektronáramlás és/vagy mágneses sugárzás formájában biztosítanak energiát.

A keverék minden eleme közel van a ±1=Z tartományhoz.
Z=1 azt jelenti, hogy az összetevők közel vannak a proton-neutron
folyamat-egyensúly állapothoz, vagy elektron kékeltolódási szükségletükkel
(mint Mg, K, P, Al, Cl, Na, Ni, F, Ti, V) vagy kékeltolódási többletükkel
(úgy, mint S, Ca, C, Si). A víz, mint a keverék legfontosabb összetevője
részben beolvad, részben pedig gőzként kifúvódik, ahogyan azt a keverék
megkívánja. A keverék összetevőinek (1<Z) neutron-folyamata a víz és más
összetevők (1>Z) elektron kékeltolódását fogja hasznosítani.

A szerkezet biztosítja, hogy a proton és neutron-folyamatok kvázi egyenlő
intenzitásai - ami garantálja a mátrix különösen erős mechanikai
stabilitását – mentén a keverék kékeltolódási többlettel is rendelkezzen.
Ez egyedülálló, mivel, ha természetes összetevők biztosítanak
kékeltolódást, az bizonyosan azt jelentené, hogy a proton-folyamatok
intenzitása magasabb, mint a neutron-folyamaté. A proton- és
neutron-folyamatok közötti kvázi egyenlő intenzitás és az ugyanekkor
elérhető kékeltolódási többlet különleges elektromos és/vagy mágneses
jellemzőket biztosít a keveréknek.

A jelenség magyarázata az, hogy a proton- és neutron-folyamatok
intenzitásai kvázi egyenlők a keverékben az integrálási szintjükön: a
mátrix összes protonfolyamatának egyesített, de önállóan aktiválódó
intenzitásai kvázi egyenlők a mátrix összes neutronfolyamatának egyesített,
és szintén önállóan aktiválódó intenzitásaival. Az egyensúly egyidejű, ami
azt jelenti, hogy a tömeg-energiaegyensúly kapcsolatok biztosítják a
kezdeti szinten az egyensúlyt és az egyenlőség biztosított az integrálási,
mátrix-szinten.

A kapcsolat kvázi-egynlő meghatározása jelzi, hogy a kvantumenergia és a
tömegegyensúly-kapcsolatok soha nem engedik meg az abszolút egyenlőség
megjelenését. Az intenzitások kvázi egyenlő egyensúlya inkább a mátrix
makroszintjén jelenik meg, mint a molekulák mikroszintjén. Ez az egyensúly
az egyik, ami összeköti az ásványok, a víz és a mátrix felsorolt
összetevőinek kezdeti folyamatait. Az ebből következő kékeltolódás a mátrix
egybeolvasztási hatása, ahogy tapasztaljuk: mágneses sugárzás vagy hatás.
Ez a mágneses alapelv a mátrix számára hőtároló-kapacitást is garantál:
integrált elektron kékeltolódási többlete ellentétben áll a víz természetes
kékeltolódásával és így távol tartja azt.

A mágneses hatás orientációja egypólusú, ahogyan számos különböző
természetes ásványi összetevő esetében is lehetne. (A kétpólusú hatás a
gravitáció és a Föld keringésének állandó hatására alakul ki – ahogyan
tapasztaljuk, a természetes mágnesek esetében, leginkább a ferrit-alapú
ásványoknál). Az egypólusú jelenség utal még arra, hogy a mátrixon belül
fejlődő kékeltolódás mennyisége (száma) végtelen – a keverék
energiatöbbletének következménye – (és ebből kifolyólag) külső hatásuk
eredményeképp bármilyen irányban tapasztalható.

Ugyanez az elektron kékeltolódási többlet az oka annak, hogy a mátrix
meggyújtja az izzólámpákat: a kékeltolódás, mint hatás eljut az izzókba egy
szálon, ahol „ellentétbe kerül” az izzólámpa különleges szerkezetével, ami
pontosan erre a hatásra érzékeny, ami során fényhatás generálódik.

A mátrix tesztelhető a kékeltolódási ellátás maximum intenzitására
vonatkozóan, amely valahol biztosan véget ér. Az energia (kékeltolódás,
mint mágneses hatás) ellátás nem végtelen, normál földi körülmények között
– ahogyan a időrendszer más, mint az összetevők időrendszere – azonban
igencsak hosszúnak bizonyul.

Minél többet ér el a mátrix a Z=1 közeli elemekben, (a minőség szintén
fontos), annál stabilabbak az elektromos és mágneses tulajdonságok.


--
*Dr Lakatos Tibor
Pécs*

Attachment: B60.gif
Description: GIF image

Attachment: 33A.gif
Description: GIF image

Attachment: 361.gif
Description: GIF image  • [Fizinfo] A jövő építési alapanyaga, Tibor Lakatos Dr, 01/19/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page