Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Foldiak a fogalmak neuralis kodolasarol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Foldiak a fogalmak neuralis kodolasarol


Chronological Thread 
  • From: Geszti Tamás <geszti AT elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Foldiak a fogalmak neuralis kodolasarol
  • Date: Thu, 15 Dec 2011 15:41:29 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájáraFöldiák Péter

(University of St Andrews, Scotland):


A neurális kódtól a fogalmakig


A neurális kód a környezet és az 'elme' állapotait képezi le az
idegsejtek működésének mintázataira. Kísérletek azt mutatják, hogy az
agy ritka (sparse) és explicit kódolást alkalmaz, ami azt jelenti, hogy
az egyes állapotokat az agy a rendelkezésre álló neuronok kis hányadának
aktiválásával kódolja, és hogy ezek az idegsejti aktivitások gyakran a
világ értelmezhető részhalmazaihoz rendelhetőek. A kódszavak egyszerű
átfedésével kódolhatók az állapotok közötti logikai kapcsolatok. A
kódnak ezt a szemantikai struktúráját jól írja le a rácselmélet Formális
Fogalmi Analízis (FCA) néven kidolgozott elmélete. A Formális Fogalmi
Analízis és annak statisztikus kiterjesztése a fogalmak szerkezetét
rugalmas módon tudja leírni.


Az előadás kezdete: december 20-án, kedden kettőkor
helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.
Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.

  • [Fizinfo] KRFT tea: Foldiak a fogalmak neuralis kodolasarol, Geszti Tamás, 12/15/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page