Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Oroszlany atomi kontaktusokrol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Oroszlany atomi kontaktusokrol


Chronological Thread 
  • From: Geszti Tamás <geszti AT elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Oroszlany atomi kontaktusokrol
  • Date: Thu, 08 Dec 2011 14:22:37 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára


Oroszlány László (KRFT):


Indium atomi törőkontaktusok kísérleti és elméleti vizsgálata

Előadásom során törőkontaktusokon mért kísérleti vezetőképesség
hisztogramok elméleti számításának általunk fejlesztett módszerét
tárgyalom. Gyors, klasszikus molekula-dinamikai számításokat ötvözve
igényesebb sűrűségfunkcionál-elméleten alapuló számításokkal, megvizsgáljuk
egy kísérletileg is megfigyelhető mennyiség statisztikus viselkedését.
A bemutatott módszert indium törőkontaktusok vizsgálatával hitelesítjük.

Az előadás kezdete: december 13-án (11.12.13), kedden kettőkor
helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.
Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.

  • [Fizinfo] KRFT tea: Oroszlany atomi kontaktusokrol, Geszti Tamás, 12/08/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page