Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD védés -- Markó Márton

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD védés -- Markó Márton


Chronological Thread 
  • From: Gyorgy Mihaly <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD védés -- Markó Márton
  • Date: Thu, 01 Dec 2011 16:26:10 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TTK Fizika Doktori Tanácsa nyilvános vitára tűzte ki

Markó Márton
"Atomi felbontású neutron holográfia"

című doktori dolgozatát.

A nyilvános vita ideje és helye:

2011. december 21 (szerda) 13 óra
Budapest, Műegyetem rkp. 3.
BME K épület, földszint 82.

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetők a BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:
http://dept.phy.bme.hu/phd/  • [Fizinfo] PhD védés -- Markó Márton, Gyorgy Mihaly, 12/01/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page