Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 30 Sep 2011 12:53:01 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Oláh László (RMKI, ELTE)

Cím: Alkalmazott kutatások nagyenergiás kozmikus részecskékkel

Kivonat:
A Földünket folyamatosan bombázó nagyenergiás kozmikus részecskék
felfedezése és vizsgálata mintegy évszázados múltra tekint vissza.
Kezdetben egyszerû elektroszkópokkal, napjainkban pedig több száz
négyzetkilométernyi kiépített detektorrendszerekkel vizsgálják
eloszlásukat, összetételüket. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy lehet-e
haszna a mindennapi életben ezeknek a részecskéknek? Az ELTE és az MTA
KFKI RMKI együttmûködésébõl létrejövõ REGARD egyik projektje egy olyan
müonteleszkóp kifejlesztése, amely a laboratóriumtól távol is lehetõséget
biztosít precíziós mérésekre akár extrém körülmények között is. Az
általunk épített müonteleszkóp, mérve a kozmikus müonok fluxusát, alkalmas
pl. föld alatti üregek vagy kiterjedtebb kõzet-inhomogenitások keresésére
és vizsgálatára. A jelenlegi teszt-fázisban a csillebérci Jánossy-aknában
ill. a budapesti Molnár János-barlangban végeztünk méréseket, melyek
alapján bemutatom, hogy a müonteleszkópunkkal extra információval
segíthetjük a geológiai, régészeti ill. nemzetvédelmi kutatásokat.

Az elõadás idõpontja: 2011. október 6., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page