Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ferenczi Gyorgy Emlekdij palyazat hatarido okt. 24.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ferenczi Gyorgy Emlekdij palyazat hatarido okt. 24.


Chronological Thread 
  • From: Zimanyi Magdolna <mzimanyi AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Ferenczi Gyorgy Emlekdij palyazat hatarido okt. 24.
  • Date: Thu, 29 Sep 2011 01:16:21 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


T. Fizinfo,

Beleznay Ferenc (beleznay AT mfa.kfki.hu) kérésére továbbítom a Ferenczi Gyorgy Emlékdíj pályázat felhívását.

---------------------------

Pályázati Felhívás

A Ferenczi György Emlékdíj kuratóriuma tizenötödik alkalommal hirdeti meg pályázatát a félvezető fizika kutatásában, a félvezető anyagok tulajdonságainak modern méréstechnikai alkalmazásában, felsőfokú oktatásában, valamint az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vezetésében is kiemelkedő eredményeket elért, fiatalon elhunyt kiváló kutató születésének 65. évfordulója alkalmából.

Pályázhatnak 35 évnél fiatalabb szakemberek, egyetemi oktatók és hallgatók, illetve olyan tanárok (korhatár nélkül) akik a fiatalok oktatásában résztvesznek és

-- kiemelkedő eredményt értek el a fizikai alapjelenségekre
alapozott modern mérés-technikai eszközök fejlesztésében

-- jelentősen hozzájárultak a félvezetők fizikája kutatásához

-- eredményes munkát végeztek a csúcstechnika elterjesztésében a
fiatalok és a szélesebb közvélemény körében

-- kiváló tanulmányi, diákköri illetve szakdolgozati eredményt
mutattak fel a félvezetők fizikájának és a modern
méréstechnikai alkalmazásoknak elsajátításában.

A pályázat tartalmazza a jutalmazandó teljesítmény részletes, nem több mint kétoldalas ismertetését. Célszerű mellékelni a tevékenység dokumentumait (különlenyomatok, tankönyvrészletek, népszerűsítő anyagok, diákköri vagy szakdolgozatok tartalmi kivonata és bírálata, témavezetői ajánlás stb.). Benyújtandó továbbá a pályázó (tudományos) életrajza. A Kuratórium a győztes pályázóknak emlékérmét, a Ferenczi díj elnyerését igazoló emléklapot és pénzjutalmat nyújt.

A pályázatokat az ELTE TTK Atomfizika Tanszék Titkárságán (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., 0. 122. szoba) vagy az ELFT titkárságán (I. Fő utca 68.) lehet leadni

2011. október 24. (hétfőn) 12 óráig.

2011. május

A Ferenczi György Emlékdíj kuratóriuma


DR. FERENCZI GYÖRGY EMLÉKALAPÍTVÁNY
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1117 BUDAPEST, PÁZMÁNY PÉTER SÉTÁNY 1/A.

------------------------

Továbbította üdvözlettel

Zimányi Magdolna

E-mail:
mzimanyi AT sunserv.kfki.hu
|URL: http://www.kfki.hu/~mzimanyi
--------------------------------------------------------------------


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page