Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Rudolf L. Mossbauer (1929-2011)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Rudolf L. Mossbauer (1929-2011)


Chronological Thread 
  • From: Nagy Denes Lajos <nagy AT rmki.kfki.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Rudolf L. Mossbauer (1929-2011)
  • Date: Wed, 21 Sep 2011 01:45:15 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Rudolf L. Mössbauer (1929-2011)

2011. szeptember 14-én, életének 83. évében, München-Grünwaldban elhunyt Rudolf L. Mössbauer Nobel-díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteleti tagja.

Mössbauer 1929. január 31-én született Münchenben. Mind diplomamunkáját (1955), mind doktori értekezését (1957-58) a müncheni műszaki egyetemen készítette Heinz Maier-Leibnitz vezetésével, bár doktori munkájának kísérleti része Heidelbergben, az ottani orvostudományi Max Planck intézetben készült.

Doktori értekezésében leírta és megmagyarázta a 191Ir atommag gamma-sugárzásának visszalökődés-mentes magrezonancia-fluoreszcenciáját, amely eredményre 1961-ben fizikai Nobel-díjat kapott.

Mössbauert - Feynmann kezdeményezésére - 1960-ban meghívták a California Institute of Technology kutatójának, ahol 1962-ben professzori címet kapott. 1964-ben visszatért Münchenbe. 1972 és 1977 között a grenoble-i Institut Laue-Langevin (ILL) főigazgatója volt, ahol jelentős szerepet játszott az akkor egészen új nagyfluxusú reaktor felhasználói üzemmódjának megindításában.

A hetvenes évek közepétől Mössbauer érdeklődése fokozatosan a neutrínófizika felé fordult, de kapcsolatát a felfedezése által létrehozott Mössbauer-spektroszkópiával soha nem veszítette el.

A magyar fizikával és a magyar fizikusokkal különleges kapcsolatokat ápolt. Főleg neutrínófizikai kutatásaival kapcsolatban gyakran járt Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia 1986-ban, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat pedig 1998-ban választotta tiszteleti tagjává.

Emlékét megőrizzük.

Nagy Dénes Lajos

  • [Fizinfo] Rudolf L. Mossbauer (1929-2011), Nagy Denes Lajos, 09/21/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page