Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] "egy kis esti fizika"

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] "egy kis esti fizika"


Chronological Thread 
  • From: Simon Péter <sipet AT freemail.hu>
  • To: Fizinfora levél <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] "egy kis esti fizika"
  • Date: Sun, 18 Sep 2011 08:20:01 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az évad első "EGY KIS ESTI FIZIKA" előadása:

2011. szeptember 20.: Dr. habil. Horváth Gábor (docens, ELTE):

A négylábú járás biomechanikája,

(különös tekintettel a lójárásra és annak képzőművészeti ábrázolására)


Az állati mozgásnak egy több száz millió éves evolúción alapuló, tudományos
úton vizsgálható biomechanikai szabályrendszere van, amit először Eadweard
Muybridge (1830-1904) angol származású amerikai fényképész dokumentált. Az
1887-ben megjelent Animal Locomotion című könyvsorozat megjelenésével bárki
utána nézhet annak, hogy a négylábú állatok hogyan járnak. Azt gondolhatnánk,
hogy az azóta eltelt több mint 120 év elegendő ahhoz, hogy Muybridge úttörő
munkássága kihathasson a négylábúak képzőművészeti járásábrázolásának
helyességére. Azonban azt tapasztaltuk, hogy a Muybridge műveinek megjelenése
után készült festmények, domborművek, grafikák és lovasszobrok számottevő
hányada még ma is hibásan jeleníti meg a négylábúak járását. Vizsgálataink
célja annak kiderítése volt, hogy a 1887 után készült képzőművészeti négylábú
járásábrázolásoknál javult-e a helyes ábrázolások aránya a 1887 előttiekhez
képest. Muybridge munkásságának a képzőművészetekre kifejtett hatását több
száz, 1887 előtt és után készített, négylábú állatok lassú járását ábrázoló
festmény, grafika, dombormű és lovasszobor fényképének biomechanikai
elemzésével és ezek összehasonlításával vizsgáltuk. Arra jutottunk, hogy a
Muybridge (1887) előtt készített négylábú járásábrázolások hibarátája 89%
volt, míg a Muybridge (1887) után készítetteké 61%. E 28%-os javulásból arra
lehet következtetni, hogy a művészek egy hányada ismerheti Muybridge
munkásságát és figyelembe vette Muybridge idevonatkozó eredményeit a
négylábúak járásának képzőművészeti ábrázolásakor. Ezen kívül érdekes
eredményekre vezetett az őskori járásábrázolások vizsgálata, amennyiben
kiderült, hogy ezek hibarátája mindössze csak 52% volt, ami jóval kisebb,
mint az őskor utáni járásábrázolásoké. Ezek szerint az ősemberek jobban
megfigyelhették és így pontosabban ábrázolták sziklafestményeiken és
-véseteiken a négylábú zsákmányállataik járását. A négylábúak járásával
kapcsolatos korrekt információ áramlása és megszilárdulása még ma is elég
körülményes, annak ellenére, hogy manapság már rendelkezésünkre áll számos
tudományos eszköz és módszer az állati mozgás mennyiségi tanulmányozásához és
a megszerzett ismeretek széles körben történő elterjesztéséhez. Azonban ezen
eszközök ugyanúgy a hibás ábrázolások terjedését is segíthetik.


Ideje: 2011. szeptember 20.
Helye: Pécs Dominikánus Ház (Színház tér 2.)

Pécsi Kulturális Központ
PTE TTK Fizikai Intézet
ELFT baranya megyei csoportja

  • [Fizinfo] "egy kis esti fizika", Simon Péter, 09/18/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page