Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Elhunyt Varga László

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Elhunyt Varga László


Chronological Thread 
  • From: "Szokefalvi Nagy Zoltan" <sznagy AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, intezetek AT mail.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Elhunyt Varga László
  • Date: Wed, 7 Sep 2011 11:34:02 +0200
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet mély fájdalommal
tudatja, hogy életének 81. évében, 2011. augusztus 26-án elhunyt

Varga László,

a fizikai tudomány kandidátusa, az intézet nyugalmazott tudományos
főmunkatársa.

Varga László eredeti gondolkodású, invenciózus kisérleti magfizikus volt,
sajátságosan ötletes kísérleti berendezések kigondolója, felépítője és
használója. A magspektroszkópia, az ion nyaláb analízis, majd a pozitron
annihilációs spektrometria területén alkotott maradandót. Halálával annak
a kisérleti fizikus generációnak újabb tagja távozott el, akik ismerték és
értették a "kétkezi" kísérletek és kísérleti berendezések lelkét és a
kisérletekben rejlő fizikai tartalmat.

Emlékét megőrízzük.

Varga Lászlót az MTA KFKI RMKI saját halottjának tekinti.


Temetése 2011. szeptember 15-én délután 4 órakor lesz a Szent Gellért
plébánia urnatemetőjében (XI., Bartók Béla út 149.)
Szőkefalvi-Nagy Zoltán  • [Fizinfo] Elhunyt Varga László, Szokefalvi Nagy Zoltan, 09/07/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page