Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ELFT Anyagtudományi és Diffrakciós Szakcsoportok Oszi Iskolája

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ELFT Anyagtudományi és Diffrakciós Szakcsoportok Oszi Iskolája


Chronological Thread 
  • From: Fábián Margit <fabian AT szfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] ELFT Anyagtudományi és Diffrakciós Szakcsoportok Oszi Iskolája
  • Date: Mon, 05 Sep 2011 11:29:23 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Anyagtudományi és Diffrakciós Szakcsoportja 2011-ben közös Õszi Iskolát szervez.

Az idei iskola témája: "Nanoszerkezetek elõállítása, vizsgálata és
alkalmazása"

Az anyagtudományban a nanométeres tartományban lezajló struktúrálódási és átalakulási folyamatok, új technológiai lépések és jelenségek az utóbbi évtizedekben az érdeklõdés homlokterébe kerültek. Ez az érdeklõdés szükségszerûen maga után vonta a szerkezetvizsgálati módszerek fejlõdését is, olyan új kísérleti technikák kidolgozásával és elméleti megközelítésekkel, amelyekkel a nanoszerkezetû anyagok vizsgálhatóak, a végbemenõ folyamatok értelmezhetõek. Az iskolánk egyik célja, hogy a szakterületet képviselõ kutatók és oktatók elõadásaiból megismerhetõ legyen a magyarországi kísérleti és elméleti nanoanyag kutatások széles spektruma. Az iskola-jellegre tekintettel a saját eredmények bemutatásán túl, az egyes módszereket és technikákat az általános alkalmazhatóság szempontjai szerint is szeretnénk bemutatni.


Az idén is megõrizzük az Õszi Iskola hagyományos felépítését, ezért meghívott elõadók tartanak összefoglaló jellegû elõadásokat, fõleg PhD ill. diplomázó hallgatóknak és a nanorendszerek iránt érdeklõdõknek.
Emellett várjuk azon kollégák jelentkezését, akik rövidebb elõadást kívánnak tartani a szakterület kurrens témáiról vagy saját eredményes kutatásaikról.
A meghívott elõadások 45 percesek, 10 perc kérdésidõvel, a többi elõadás 25 perces, 5 perc kérdésidõvel.


Az iskola 2011. október 5-én, szerdán ebéddel kezdõdik és 2011. október 7-én, pénteken délután ebéddel zárul.
Az iskola helye: Hotel Honti, Visegrád
***H-2025 Visegrád, F u. 66.***

Meghivott elõadók elõzetes listája:
Beke Dezsõ (DE), Cserti József (ELTE), Dobrik Gergely (MTA MFA), Gali Ádam (MTA SZFKI), Kiss Annamária (SZFKI), Szunyogh László (BME), Varga Lajos (MTA SZFKI)


A költségek az alábbiak szerint alakulnak:

ELFT tag: 32eFt tartalmazza a részvételi díjat + szállásköltséget.
Nem ELFT tag: 35eFt tartalmazza a részvételi díjat + szállásköltséget.


Jelentkezési határidõ: 2011. szeptember 16-a (péntek).
Kérjük, hogy a hatékony szervezés érdekében a határidõt szíveskedjenek betartani.

Jelentkezési adatok:
Név:
Intézet neve, címe (ahova az ELFT által kiállított számlát kéri):
E-mail cím:
Más elérhet ség, pl. telefon/mobil telefon:
ELFT Társulati tag: igen, nem
Megjegyzés:A jelentkezési adatokat a következõ címre kérjük elküldeni:

Újfalussy Balázs: e-mail:
bu AT szfki.hu,
fax: 1-392-2215
Fábián Margit: e-mail:
fabian AT szfki.hu,
fax: 1-392-2215

Szeretettel várunk minden nano-világ és modern fizika iránt érdeklõdõt!

Budapest, 2011. szeptember 5.

Üdvözlettel
Szabó István és Újfalussy Balázs, Anyagtudományi Szakcsoport
Gubicza Jen és Fábián Margit, Diffrakciós Szakcsoport

  • [Fizinfo] ELFT Anyagtudományi és Diffrakciós Szakcsoportok Oszi Iskolája, Fábián Margit, 09/05/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page