Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] A VCSE magaslégköri ballonja

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] A VCSE magaslégköri ballonja


Chronological Thread 
  • From: <szilard.csizmadia AT dlr.de>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] A VCSE magaslégköri ballonja
  • Date: Mon, 8 Aug 2011 15:12:14 +0000
  • Accept-language: de-DE, en-US
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

T. Kollégák!

A Zala megyében ügyködő Vega Csillagászati Egyesület 2011. augusztus 9-én,
8.00 és 8.30 között egy hidrogénnel töltött ballont fog felbocsátani a Vas
megyei Hegyhátsáli Csillagvizsgáló udvaráról. Európában még sosem értek el
kb. 38-40 km-es földfelszín feletti magasságot ilyen ballonokkal: célunk
legalább 38 km-es magasság elérése. Reméljük, sikeresek leszünk...

Az időjárás kedvezőtlen alakulása esetén a ballon elindítását elhalasztjuk.

A ballon kb. 1 kg-nyi mérőműszert visz magával, közte egy GPS-jeladót. A
ballon sodródásából mérni fogjuk a magaslégköri szelek sebességét. Ezek a
szelek befolyásolják például azt, hogy egy kisebb meteorit pontosan hol ér
talajt: a meteoritok felkutatását tehát felgyorsíthatjuk a mérési eredmények
ismeretében. (Jelenleg átlagos szélerősségeket és szélirányokat vesznek csak
figyelembe a mérési eredmények kiértékelésénél.) Ezen felül mérni fogjuk a
távoli villámok rádiózaját, és kb. 900 felvételt szeretnék készíteni ebből a
magasságból. E megcélzott magasság még nem a világűr, de már nem az alsóbb
légrétegek tartománya - egy "majdnem-világűr kísérlet". A projekt teljes
költségvetése valamivel 120 ezer Ft felett van.

Ebben a Magyarországon majdnem egyedülálló, de ambícióit tekintve Európában
is különleges kísérlet megtervezését és kivitelezését a Vega Csillagászati
Egyesület elnöksége egyetemi hallgató tagjaiból álló munkacsoportra bízta,
amelyben a győri Széchenyi Egyetem gépészmérnök hallgatója, Hegyi Norbert
(projektvezető), az ELTE TTK hallgatói (Nehéz Dóra meteorológus és Győrffy
Ákos csillagász) hallgató vesz részt. A rendkívüli fontosságú rádióamatőr
munkákat Benkő Imre felnőtt tagtársunk végezte. Az ő csapatmunkájukat a Bajai
Csillagvizsgálóból Hegedüs Tibor igazgató segíti holnap. A ballon
elkészítéséhez sokan: Mucs Béla, Hosszú József, Horváth Tibor, Tuboly Vince
és sokan mások nyújtottak segítséget (a VCSE-tagokat nem is említve).

A felbocsátásra mindenkit szeretettel várunk.

Üdvözlettel,
Csizmadia Szilárd


  • [Fizinfo] A VCSE magaslégköri ballonja, szilard.csizmadia, 08/08/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page