Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] fizikus álláshirdetés

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] fizikus álláshirdetés


Chronological Thread 
  • From: Foldes Istvan <foldes AT rmki.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] fizikus álláshirdetés
  • Date: Wed, 20 Jul 2011 11:46:27 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

*MTA** KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet** *

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet

*MTA** KFKI RMKI
Plazmafizikai Főosztály
**tudományos segédmunkatárs*
munkakör betöltésére.

*A közalkalmazotti jogviszony időtartama: *
Határozott idejű, 1 év, 2011.09.01 - 2012.08.31-ig.

*Foglalkoztatás jellege:*
Teljes munkaidő

*A munkavégzés helye:*
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

*A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:*
_PhD hallgatói munkakörben a következő kutatási feladatok elvégzése:_

* Részvétel a Magyarországon megépülésre kerülő szuperlézer, az ELI
ALPS keretében az SZFKI és RMKI közös femto- és attoszekundumos
lézerlaboratórium létrehozásában, ami a budapesti
ELI-lézertechnológiai kutatóközpont egyik alapja lesz.
* Lézer felharmonikusok keltésének vizsgálata gáz, klaszter és
szilárdtest targeteken, amelyek a későbbi attoszekundumos
impulzusok keltésének alapjául szolgálnak.
* A vákuum-ultraibolya diagnosztika, illetve az új diagnosztikai
kamra elkészítése.
* A harmonikuskeltés számítógépes modellezése.

*Illetmény és juttatások:*
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
*Pályázati feltételek:*
§ Egyetemi diploma, fizikai tudományban szerzett (fizikus) képzettség
§ Angol nyelvből középfokú "C" típusú nyelvvizsga,

*Elvárt kompetenciák:*
§ Kutatói elhivatottság. Kísérleti munkához való affinitás és/vagy a modellezéshez szükséges szimulációs programok honosításához szükséges számítástechnikai készség.

*A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:*

§ Szakmai önéletrajz, végzettséget és nyelvvizsgát igazoló okmányok másolata, erkölcsi bizonyítvány

*A munkakör betölthetőségének időpontja:*
A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.
*A pályázat benyújtásának határideje:* 2011. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Földes István nyújt,
a foldes at rmki.kfki.hu e-mail címen vagy a 3922222/3464 telefonszámon.

*A pályázatok benyújtásának módja: *

§ Postai úton, a pályázatnak a MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RM-99/2011, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs
*vagy*
§ Elektronikus úton Földes István részére foldes at rmki.kfki.hu e-mail címen keresztül.

*A pályázat elbírálásának határideje:* 2011. augusztus 23.
*A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: *

§ KSZK honlap

§ RMKI honlap

§ KFKI honlap

§ MTA honlap

*A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rmki.kfki.hu honlapon szerezhet.*  • [Fizinfo] fizikus álláshirdetés, Foldes Istvan, 07/20/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page