Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD védés - Vrana Péter

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD védés - Vrana Péter


Chronological Thread 
  • From: Gyorgy Mihaly <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD védés - Vrana Péter
  • Date: Mon, 04 Jul 2011 16:03:49 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TTK Fizika Doktori Tanácsa nyilvános vitára tűzte ki

Vrana Péter
„Group representations in entanglement theory”
című doktori dolgozatát.

A nyilvános vita ideje és helye:

2011. július 6. (szerda) 13 óra
Budapest, Budafoki út 8.
BME F épület, III. lépcsőház, II. em 13.

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetők a BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:
http://dept.phy.bme.hu/phd/

  • [Fizinfo] PhD védés - Vrana Péter, Gyorgy Mihaly, 07/04/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page