Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - csillagda szemin�riuma - id�pontv�ltoz�s

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

csillagda szemin�riuma - id�pontv�ltoz�s


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: csillagda szeminriuma - idpontvltozs
  • Date: Mon, 30 May 2011 13:56:42 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Pósfai Mihály (Pannon Egyetem)

Cím: Mágneses ásványok baktériumokban és az ALH84001 Mars-meteoritban

Kivonat:
A marslakók esetleges léte már legalább 150 éve intenzíven foglalkoztatja
mind a közvéleményt, mind a tudományos világot. McKay és társai 1996-ban
megjelent Science cikke új színt hozott a feltételezett marsi életnyomok
kutatásába: a szerzõk szerint az ALH84001 jelû Mars-meteoritban több olyan
képzõdmény is megfigyelhetõ, amelyet közvetlenül vagy közvetve élõlények
hoztak létre. Bár az egykori marsi élet bizonyítékaként értelmezett
jelenségeket a tudományos közösség nagy része szervetlen folyamatok
eredményének tartja, a szerzõk eredeti érvei közül újra és újra felbukkan
a szakirodalomban az az álláspont, hogy a meteoritban talált magnetit
(Fe3O4) nanokristályok egykori marsi baktériumokban képzõdhettek. A
mágneses baktériumok magnetoszómákat, membránnal körülvett mágneses
nanokristályokat tartalmaznak. A baktérium számára evolúciós elõnyt
jelent, ha a sejt "iránytûként" viselkedve a Föld mágneses erõvonalaival
párhuzamosan orientálódik, és ezáltal gyorsabban megtalálja a számára
kedvezõ életteret a függõleges koncentrációgradiensekkel jellemezhetõ vízi
környezetében. A baktérium szigorúan szabályozza a képzõdõ kristályok
fizikai és kémiai tulajdonságait, ezért a magnetoszómák számos anyag- és
orvostudományi alkalmazással is kecsegtetnek. Az elõadás ismerteti a
Mars-meteoritban talált "életnyomok", ezek közül is elsõsorban a magnetit
nanokristályok jellemzõit, tárgyalja az 1996-os cikk tanulságos utóéletét,
továbbá ízelítõt ad a mágneses baktériumokkal kapcsolatos kutatásainkból -
például a mágnesség elektronholográfiás mérésérõl, a kristályképzõdés
genetikai szabályozásáról és a magnetit kristályok biomarkerként való
alkalmazásáról.

Az elõadás idõpontja: 2011. június 2., csütörtök 11 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.  • csillagda szeminriuma - idpontvltozs, Karola_Uhlar, 05/30/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page