Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD védés -- Kováts Antal

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD védés -- Kováts Antal


Chronological Thread 
  • From: Gyorgy Mihaly <mihaly AT phy.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD védés -- Kováts Antal
  • Date: Tue, 19 Apr 2011 13:59:05 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

M E G H Í V Ó

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
TTK Fizika Doktori Tanácsa nyilvános vitára tűzte ki

Kováts Antal
"Plazmaösszetétel vizsgálata CVD gyémántleválasztás közben"
című doktori dolgozatát.

A nyilvános vita ideje és helye:

2011. április 26. (kedd) 14 óra
Ch épület II. em 205. teremben
(1111 Budapest, Gerllért tér 4.)

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetők a
BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:
http://dept.phy.bme.hu/phd/
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page