Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] felsooktatas finanszirozasa

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] felsooktatas finanszirozasa


Chronological Thread 
  • From: Norbert Barankai <norbert.barankai AT yahoo.com>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] felsooktatas finanszirozasa
  • Date: Mon, 18 Apr 2011 03:26:14 -0700 (PDT)
  • Domainkey-signature: a=rsa-sha1; q=dns; c=nofws; s=s1024; d=yahoo.com; h=Message-ID:X-YMail-OSG:Received:X-Mailer:Date:From:Subject:To:MIME-Version:Content-Type; b=Swl9BFOS8/adiQ2Ohxa+meZA0sJf/L0iwNceIMEcNAYeR0ZE7tsOHtLg+6qpjHZye4hxoigrxMjGR0EPq1LeJ94pLZZTp7NaXkYrYMzhhuya0RIpKPPf9I7D6Ous7UdNyZ7bmzOCODQ+jYzDw8MrVcC3gGEOZwXmg00g3H0YTOw=;
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Listatagok!

A Kormány ismertette Brüsszel felé a konvergenciatervet.

http://www.kormany.hu/download/2/a1/30000/Convergence%20Programme%20of%20Hungary%202011-15.pdf

Néhány számszerűsíthető szándék a dokumentumból, mely érinti a felsőoktatást:

1. 2014-re mintegy 30000 főre csökken az államilag finanszírozott hallgatók
száma, a mostani 53450-ről. A maradék költségtérítéses helyek mindennemű
állami finanszírozást elveszítenek.

2. A hallgatói létszám csökkentésére hivatkozva a Kormány 2012-ben 5,4,
2013-ban 15,5 milliárd forintot vesz ki a felsőoktatásból.

3. A "kihasználatlan kapacitások" (akármit is ljelentsen ez) felszámolására
hivatkozva 2012-ben 6,6, 2013-ban 22,5 milliárd forintot vesznek ki a
felsőoktatásból.

Összesítve: az elkövetkező két évben a Kormány 50 milliárd forintot vesz ki a
felsőoktatásból.

Barankai Norbert


  • [Fizinfo] felsooktatas finanszirozasa, Norbert Barankai, 04/18/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page