Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghivo - Uveghazak a Vilagegyetemben - 2011. 04. 18

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghivo - Uveghazak a Vilagegyetemben - 2011. 04. 18


Chronological Thread 
  • From: "Hudoba, György" <hudoba.gyorgy AT arek.uni-obuda.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Meghivo - Uveghazak a Vilagegyetemben - 2011. 04. 18
  • Date: Wed, 13 Apr 2011 20:35:56 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Alba Regia Egyetemi Központ, Székesfehérvár

Az ELFT Fejér Megyei Csoportja, a
Terkán Lajos Ismeretterjesztő Alapítvány, valamint a
TIT Fejér Megyei Egyesülete
Csillagászati és Űrkutatási Szakosztálya nevében

tisztelettel meghívjuk Önt következő rendezvényünkre


ÜVEGHÁZAK A VILÁGEGYETEMBEN
- A PANETÁRIS ATMOSZFÉRÁK MŰKÖDÉSE ÉS A FÖLDI KLÍMAVÁLTOZÁS -

Az előadás első részében arról hallunk, hogy mik is valójában a planetáris atmoszférák, milyen kényszerek működtetik őket, és ez hogyan valósul meg. Megtudhatjuk, miért fontos a bolygók sugárzási egyensúlyának pontos ismerete, és hogy mennyiben különbözik egy planetáris atmoszféra egy csillag fotoszférájától, valamint azt is, hogy mi a stabil klíma létezésének feltétele. Ezek ismerete azért nagyon fontos, mert a sugárzási kényszer döntő a klíma működésében.
Választ kapunk arra, vajon mennyire tud egy ilyen komplex fizikai rendszer megfelelni az alapvető fizikai princípiumoknak. Kénytelen-e valóban üvegházhatással működni, vagy képes olyan önszabályozást működtetni, amivel magasabb fizikai elveknek megfelelve működhet?
Mit nevezünk klímának és klímaváltozásnak? Hogyan lehet ezt leírni, mérni? Milyen egy klímamodell? Valóban változik-e a klíma, és ha igen, mik kormányozzák ezt elsősorban? Hogyan mérhető a klímaváltozás? Miért hallunk sokszor egymásnak teljesen ellentmondó előrejelzéseket a földi klíma jövőjét illetően?
A továbbiakban az eddigi legprecízebb infravörös sugárzásátviteli modellt megalkotó volt NASA-kutató magyar fizikus, Dr.Miskolczi Ferenc műholdas mérési eredményekre alapozott számításait ismerteti az előadó, amely szerint a szén-dioxid növekedése földünk légkörében nem okozhat felmelegedést. Eredményeit több más meggyőző érv mellett az a tény is igazolni látszik, hogy az 1948-2008 időszakban a légkör globális átlagos üvegházgáz optikai vastagsága nem változott. Mindezen tények azt mutatják, hogy az üvegház-hatás jelenlegi értelmezését megalapozó fizika jelentős felülvizsgálatára van szükség.
Ennek kapcsán hallani fogunk azokról a legújabb vizsgálatokról, amelyek minden bizonnyal közelebb visznek ennek az egész földi atmoszféra jövőjét, és az emberi tevékenység földi klímára gyakorolt hatását érintő kérdés megválaszolásához. Így részletesebben szó lesz arról is, milyen erőfeszítések történnek világszerte és hazánkban az Országos Meteorológiai Szolgálatnál annak érdekében, hogy a földi klíma változása, és annak regionális hatásai valóban mérhetőek legyenek.

Előadó: Tóth Zoltán okl. csillagász és meteorológus
Országos Meteorológiai Szolgálat,
Marczell György Főobszervatórium

A rendezvény időpontja és helyszíne:
2011. április 18 hétfő, 17 óra
TIT, Művészetek Háza (a volt Barátság Háza)
Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

---------------------------------------
Szervező: Hudoba György
  • [Fizinfo] Meghivo - Uveghazak a Vilagegyetemben - 2011. 04. 18, Hudoba, György, 04/13/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page