Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Wed, 6 Apr 2011 14:50:10 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének tanácstermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 1. ép. alagsor)
2011. április 12-én, KEDDEN! 11:00-kor


Nyakó Barna
(Atomki)

A proton-neutron párkölcsönhatás


címmel előadást tart.

Vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán

Kivonat:

Az előadásban egy olyan kísérletről számolunk be, amelyben a debreceni
kutatóknak (ATOMKI-s munkatársak és egy DE-i kutató) egy széles nemzetközi
együttműködés keretében elsőként sikerült a jelenleg kísérletileg elérhető
legnehezebb azonos számú protont és neutront tartalmazó atommag, a 92Pd,
gerjesztett állapotait azonosítani. Ezek tulajdonságaiból arra lehetett
következtetni, hogy ebben az atommagban a nívószerkezetet deuteron-szerű
proton-neutron párokból álló nukleon-kvartettek határozzák meg, amelyben a
proton-neutron párok teljes impulzusmomentuma ellentétes irányba mutat.
Ezeken a deuteron-szerű párokon belül az impulzusmomentum egy korábban
még nem kimutatott proton-neutron csatolási mód, az ún. izoskalár csatolás
révén jön létre, amikoris a proton és a neutron teljes impulzusmomentuma
azonos irányba mutat. Bemutatjuk a kísérlet technikai érdekességeit,
ezen belül a magyar csoport által kifejlesztett DIAMANT detektorrendszert,
és a kérdéses csatolási mód létét igazoló kísérleti eredményeket,
melyeket a Nature 2011. január 6-i számában publikáltunk.

  • [Fizinfo] Atomki-szeminárium, Zoltan Mate, 04/06/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page