Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Varro a tusugarzasrol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Varro a tusugarzasrol


Chronological Thread 
  • From: Geszti Tamás <geszti AT elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Varro a tusugarzasrol
  • Date: Thu, 24 Mar 2011 13:38:19 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára


Varró Sándor (SzFKI):

Tűsugárzás és nagyszögű interferencia -
Selényi Pál 100 éves kísérlete és a fénykvantumok


Selényi Pál 100 éve számolt be a nagyszögű interferenciára vonatkozó alapvető kísérleteiről
a Magyar Tudományos Akadémia III. osztályának 1911. január 16-án tartott ülésén [1]:
“Amíg minden eddig ismert interferenciajelenség két olyan sugár találkozásakor valósul meg,
amelyek a fényforrás egy és ugyanazon pontjából nagyon kicsiny divergenciaszögben jöttek ki,
az itt leírandó jelenségekben sikerült két olyan sugarat interferáltatni, amelyek a fényforrás
egy és ugyanazon pontjából nagyon nagy (100º-ig) divergenciaszögben emittálódtak.” Ezzel az
eredménnyel sem az Einstein-féle pontszerű fénykvantum (‘foton’) képe, sem pedig a
J. J. Thomson által bevezetett ‘tűsugárelmélet’ nem egyeztethető össze [2]. Az előadásban
áttekintjük a fotonfogalom kialakulásának korai szakaszát, és ezzel kapcsolatban bemutatjuk
a nagyszögű interferencia alapvető jelentőségét.

[1] Selényi Pál-tól, A Wiener-féle és a recziprok interferenczia-jelenségekről. Mathematikai
és Természettudományi Értesítő. 29, 601-640 (1911). P. Selényi, Über Lichtzerstreuung
im Raume Wienerscher Interferenzen und neue, diesen reziproke Interferenzerscheinungen.
Ann. der Phys. 17, 444-460 (1911). Lásd még későbbi munkáját; P. Selényi, Wide-angle
interference and the nature of the elementary light sources. Phys Rev. 56, 477-479 (1939),
valamint; Varró S., A foton 100 éve. A kvantumoptika és - elektronika legújabb eredményei.
pp. 9-35. (Szerk. Heiner Zs., SZTE, Szeged, 2006).
[2] P. Jordan, Die Lichtquantenhypotese. Ergebnisse der Exakten Naturwiss. VII (Springer,
Berlin, 1928). pp. 158-208. Lásd még; R. McCormmach, J. J. Thomson and the structure of light.
The British Journal for the History of Science 3, 362-387. (1967)

Az előadás kezdete: március 29-én, kedden kettőkor
helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.
Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.

  • [Fizinfo] KRFT tea: Varro a tusugarzasrol, Geszti Tamás, 03/24/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page