Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] DE Szilardtest Fizika Tanszek, Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] DE Szilardtest Fizika Tanszek, Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: ERDELYI Zoltan <zerdelyi AT dragon.unideb.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] DE Szilardtest Fizika Tanszek, Szeminarium
  • Date: Tue, 22 Mar 2011 11:14:38 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

***************************************************
* Debreceni Egyetem, Szilárdtest Fizika Tanszék *
* *
* SZEMINÁRIUM *
***************************************************

Időpont: 2011. március 25., péntek, 11:00 óra
-------

Helyszín: Szilárdtest Fizika Tanszék, Előadó terem
-------- Debrecen, Bem tér 18/b.

PROGRAM:
------- Feszültségek hatása a nanoskálájú diffúziós folyamatok kinetikájára

Erdélyi Zoltán

Debreceni Egyetem
Szilárdtest Fizika Tanszék

***************************************************
  • [Fizinfo] DE Szilardtest Fizika Tanszek, Szeminarium, ERDELYI Zoltan, 03/22/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page