Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fizikanatárok CERN-i továbbképzése

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fizikanatárok CERN-i továbbképzése


Chronological Thread 
  • From: Csaba Sukosd <sukosd AT reak.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fizikanatárok CERN-i továbbképzése
  • Date: Tue, 22 Feb 2011 17:05:48 +0100 (W. Europe Standard Time)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

Az ELFT ebben az évben is megszervezi a fizikatanárok 9 napos magyar
nyelvu cerni továbbképzését.
A továbbképzés idopontja: 2010. augusztus 13 (szombat) - 2011. augusztus
21 (vasárnap).

A korábbi továbbképzések programjairól a
http://education.web.cern.ch/education/Chapter1/Page3_HU.html
weblapon lehet tájékozódni.

A csoport maximális létszáma - a korábbi évekhez hasonlóan - 40 fo. Egy
fore eso költség 150 eFt (utiköltség+szállás). A szponzorok által kapott
támogatás függvényében ez az összeg nagy mértékben csökkenhet (a korábbi
években ezt sikerült 0 Ft-ra csökkenteni). Az étkezés és a kulturális
programok költsége ezen felül van, ezeket mindenkinek magának kell(ett)
fedezni.

Az utazólista összeállítása a jelentkezés idorendi sorrendjében
történik, néhány preferencia szempont figyelembe vételével (ld. alább).

A jelentkezések eloször csak SZEMÉLYESEN a sárospataki Tanári Ankéton
tehetok meg. http://www.kfki.hu/elftkisk/54%20Anket/54%20Anket.htm
Az Ankét elott jelentkezéseket nem fogadunk el.

Azok a kollégák, akik már egy korábbi évben részt vettek egy ilyen
továbbképzésen, automatikusan várólistára kerülnek. A várólista is a
jelentkezések idorendi sorrendjében készül.
Az ELFT tagdíjhátralékkal nem rendelkezo tagjai elonyt élveznek a
jelentkezésnél. A tagságot és tagdíj-hátralékot 2011. május 15-én
ellenorizzük. A listát ez után véglegesítjük.

A Tanári Ankétot KÖVETOEN is elfogadunk további jelentkezéseket emailben:
sukosd AT reak.bme.hu
címre.
Az emailben történo jelentkezéshez a következoket kérjük feltüntetni:

- Név,
- Lakcím,
- Email (a nyári szünetben is olvasott)
- Telefonszám (nyári szünetben is elérheto),
- Iskola,
- Iskola címe,
- Maximális összeg, amennyivel a költségekhez hozzá tud járulni, (ha nem
kapunk meg minden megpályázott szponzori támogatást)
- Motivációs levél

A lista (40 fo) betelte után beérkezett jelentkezések a várólistára
kerülnek.

A listák lezárása: május 15.

Üdvözlettel
Sükösd Csaba.

  • [Fizinfo] Fizikanatárok CERN-i továbbképzése, Csaba Sukosd, 02/22/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page