Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mechanika szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mechanika szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Károlyi György <karolyi AT tas.me.bme.hu>
  • To: undisclosed-recipients: ;
  • Subject: [Fizinfo] Mechanika szeminárium
  • Date: Fri, 18 Feb 2011 09:29:05 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHÍVÓ

a BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék és
a BME Műszaki Mechanikai Tanszék
által közösen szervezett Mechanika szeminárium következő előadására

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Szabó Tímea
(BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék)

Ingókövek mechanikája: Egyensúlyi pontok a nagyítón keresztül

2011. február 25. péntek, 14.15 óra

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Az előadás helye:
BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék
K épület, magasföldszint 35., könyvtár

A szeminárium honlapja:

http://www.me.bme.hu/mechsemin

Minden érdeklődőt szívesen látunk.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page