Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] "Egy kis esti fizika"

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] "Egy kis esti fizika"


Chronological Thread 
  • From: Simon Péter <sipet AT freemail.hu>
  • To: Fizinfora levél <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] "Egy kis esti fizika"
  • Date: Mon, 14 Feb 2011 21:53:37 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az évad következő "EGY KIS ESTI FIZIKA" előadása:


2011. Február 15.:

Dr. Horváth Gábor (ELTE, Budapest):

Poláros fényszennyezés


Az éjszakai égbolt csillagainak emberi szemmel való láthatósága a városokban
és azok közelében közismerten annyira leromlik, hogy gyakorlatilag minden
tudományos csillagászati megfigyelést lehetetlenné tesz. E jelenség a
csillagászati fényszennyezés. Ökológiai fényszennyezés alatt az élővilág
élettereinek mesterséges fények miatti degradációja értendő. Nemrég
bevezettük a poláros fényszennyezés (PF) fogalmát, ami a mesterséges poláros
fénynek a polarizációérzékeny állatokra kifejtett ártalmas hatásait jelenti.
Előadásomban csak a sima és sötét mesterséges felületekről visszaverődő
erősen és vízszintesen poláros fénynek a polarotaktikus vízirovarokra
kifejtett káros hatásairól szólok. A PF a környezeti ártalmak egy új formája,
ami globális és evolúciós értelemben egészen újkeletű. Áttekintem a PF eddig
ismert kísérleti bizonyítékait. Minden erősen és vízszintesen polarizáló
mesterséges felület poláros ökológiai csapdaként működhet, mivel e
felületeken az odavonzott polarotaktikus rovarok gyakran, míg az általuk
lerakott peték minden esetben elpusztulnak. Ezáltal a PF a kipusztulással
fenyegetett vízirovar-populációkat veszélyeztetheti az utódgeneráció
megnövekedett pusztulási rátája miatt. Röviden tárgyalom a poláros
fényszennyező forrásokhoz vonzódó rovarokkal táplálkozó pókok, madarak és
denevérek lehetséges hasznát és kárát. Végül javaslatot teszek a PF néhány
ellenszerére. A természetbarát környezettervezésnek több figyelmet kellene
fordítania a PF már jelenleg is jól dokumentált káros hatásaira és azok
kiküszöbölésére, illetve csökkentésére.


Ideje: 2011. február 15. kedd 19 óra
Helye: Pécs Dominikánus Ház (Színház tér 2.)

Pécsi Kulturális Központ
PTE TTK Fizikai Intézet
ELFT baranya megyei csoportja
  • [Fizinfo] "Egy kis esti fizika", Simon Péter, 02/14/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page