Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MAKOG XIX. -- meghosszabbitott jelentkezes

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MAKOG XIX. -- meghosszabbitott jelentkezes


Chronological Thread 
  • From: "Laszlo E. Szabo" <leszabo AT phil.elte.hu>
  • To: mafla AT phil.elte.hu, koglist AT cogpsyphy.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] MAKOG XIX. -- meghosszabbitott jelentkezes
  • Date: Thu, 30 Dec 2010 14:44:07 +0100
  • Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=sender:to:subject:from:reply-to:date:x-kmail-markup:mime-version :content-type:message-id; b=R0hUuruJTJNCiNqXEZh+NpgN5GYzXAFpobkiResJuC3sGvW6Za/OoOzeRuJjIMAD0K GMOAaHG7NDCQdYGqHHQQLqeQ/kz8LzgqrJdTus9oU44FzFYtEzz1hu7/+d1hSUgnGKXt tbtYmzsSjDCBo2dIteEpovX9085zFocoQ9AnQ=
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

KONFERENCIAFELHÍVÁS
A Kaposvári Egyetem Társadalomtudományi Tanszéke a Magyar Kognitív Tudományi
Alapítvánnyal közösen konferenciát szervez
Az észlelés természete
címmel.
A konferencia ideje: 2011. január 27-29.
A konferencia helyszíne: Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar. (Kaposvár, 7400
Guba Sándor utca 40.)
A konferenciára való jelentkezés meghosszabbított határideje: 2011. január10.
A konferenciára való jelentkezéseket a
xix.makog AT gmail.com
címre kérjük.
A konferencia szervezői:
Tőzsér János
jantozser AT gmail.com
Bács Gábor
bacs.gabor2 AT gmail.com

Molnár Gábor
molnar.gabor AT ke.hu
--
L a s z l o E. S z a b o
Professor of Philosophy
DEPARTMENT OF LOGIC, INSTITUTE OF PHILOSOPHY
EOTVOS UNIVERSITY, BUDAPEST
http://phil.elte.hu/leszabo

Attachment: xix.makog(Cfp).doc
Description: MS-Word document  • [Fizinfo] MAKOG XIX. -- meghosszabbitott jelentkezes, Laszlo E. Szabo, 12/30/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page