Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mi kell a felsőoktatás megújításához?

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mi kell a felsőoktatás megújításához?


Chronological Thread 
  • From: Kádár György <kadargy AT mfa.kfki.hu>
  • To: FIZINFO <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Mi kell a felsőoktatás megújításához?
  • Date: Tue, 30 Nov 2010 10:31:39 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Elnökségének Nyilatkozata
a Társulat tagságának figyelmébe ajánlva

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat mint a magyar fizikusok és fizikatanárok szakmai testülete fontos feladatának tartja, hogy a részt vegyen a felsőoktatási törvény koncepciójának megvitatásában. Ezért 2010. december 17. péntek délután 2 órakor nyílt fórumot rendez az ELTE TTK Fizikai Intézetében (Pázmány Péter sétány 1/A). Erre minden érdeklődőt meghívunk. Az ELFT elnöksége az itteni vita alapján alakítja ki állásfoglalását a törvénytervezetről. Éppen ezért az Eötvös Loránd Fizikai Társulat nevében is aláírt és néhány sajtóorgánumban megjelent nyilatkozat, bár annak a felsőoktatás minőségének emelését célzó szándékával és több pontjával az elnökség egyetért, nem tekinthető a Társulat hivatalos állásfoglalásának.

A társulat rendes tisztújító közgyűlése 2011 tavaszán esedékes. Tapasztalat szerint ennek előkészítése hosszadalmas folyamat. Az elnökség úgy ítéli meg, hogy azonnali személyi változás követelése, az ezzel kapcsolatos további vita akadályozná a társulat nyugodt működését.

Az ELFT Elnöksége nevében

Kádár György főtitkár  • [Fizinfo] Mi kell a felsőoktatás megújításához?, Kádár György, 11/30/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page