Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] R-D Heuer eloadasa: MTA, nov. 26, 18.00. (fwd)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] R-D Heuer eloadasa: MTA, nov. 26, 18.00. (fwd)


Chronological Thread 
  • From: Dezso Horvath <horvath AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] R-D Heuer eloadasa: MTA, nov. 26, 18.00. (fwd)
  • Date: Thu, 25 Nov 2010 20:47:52 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák!

Ezt nagyon régen küldtük ki, emlékeztetőül megismétlem: az előadás pénteken délután 6-kor lesz az MTA Nagytermében.

Üdvözlettel: Horváth Dezső

---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 10 Nov 2010 20:30:52 +0100 (CET)
From: Dezso Horvath
<horvath AT rmki.kfki.hu>
To: fizinfo
<Fizinfo AT lists.kfki.hu>
Subject: R-D Heuer eloadasa: MTA, nov. 26, 18.00.

M E G H Í V Ó

Prof. Dr. Rolf-Dieter Heuer, az Európai Részecskefizikai Laboratórium (CERN) főigazgatója novemberi magyarországi látogatása alkalmával

The Large Hadron Collider: Shedding Light on the Dark
Universe

A Nagy Hadronütköztető: a sötét Univerzum megvilágítása

címmel angol nyelvő tudományos előadást tart 2010. november 26-án 18.00 órakor a Magyar Tudományos Akadémia Székházában (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)


Rolf-Dieter Heuer professzor 2009. óta a legnagyobb részecskefizikai kutatóintézet, a CERN főigazgatója. Vezetése alatt lépett működésbe a Nagy Hadronütköztető, az LHC (Large Hadron Collider) részecskegyorsító, a világtörténet legnagyobb kísérleti berendezése, amely Genf mellett, a francia-svájci határon, 100 méterrel a föld alatt, egy 27 km-es alagútban helyezkedik el. Heuer professzor a magyar nagyközönség számára bemutatja a világméretű összefogással megépült mérőeszköz célját, működését és kutatási eredményeit. Az angol nyelvű előadást magyar és angol nyelvű prezentációs anyag kíséri.

Részletek a
http://mta.hu/mta_hirei/az-akademian-tart-eloadast-a-cern-foigazgatoja-125929/
lapon találhatók.


A tudományos előadáson való részvételi szándékot kérjük, legkésőbb 2010. november 24-ig az

lhceloadas AT office.mta.hu

e-mail címen jelezni.

  • [Fizinfo] R-D Heuer eloadasa: MTA, nov. 26, 18.00. (fwd), Dezso Horvath, 11/25/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page