Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Kotschy a sozott szenvegyuletekrol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Kotschy a sozott szenvegyuletekrol


Chronological Thread 
  • From: Geszti Tamás <geszti AT elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Kotschy a sozott szenvegyuletekrol
  • Date: Fri, 19 Nov 2010 11:22:06 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájáraKotschy András
(Servier Gyógyszerkutató Intézet):

Néhány csipetnyi só, amely forradalmasította a szintetikus kémiát
(néhány közelmúltbeli kémiai Nobel-díj apropóján)

A természet/teremtő azon döntésének, hogy a földi élet meghatározó molekuláinak
gerincét szénatomokból rakja össze, természetes következménye, hogy a játékos ember
szintén törekszik minél hatékonyabb módszereket kidolgozni szénalapú vegyületek
előállítására. Néhány csipet (átmenetifém)só hozzáadása reakcióinkhoz az elmúlt
évtizedekben új távlatokat nyitott a szintetikus vegyészek előtt mind az
alapkutatásban, mind az ipari szintézisek terén, amit a közelmúlt több
Nobel-díja is jelez. Az előadás kísérletet tesz arra, hogy bemutassa,
hogyan formálja gondolkodásunkat és miként gazdagítja lehetőségeinket
ez a néhány csipet színes só.

Az előadás kezdete: november 23-án, kedden kettőkor
helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.
Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.

  • [Fizinfo] KRFT tea: Kotschy a sozott szenvegyuletekrol, Geszti Tamás, 11/19/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page