Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Pleh Csaba a ter nyelvi megjeleneserol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Pleh Csaba a ter nyelvi megjeleneserol


Chronological Thread 
  • From: Geszti Tamás <geszti AT elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Pleh Csaba a ter nyelvi megjeleneserol
  • Date: Fri, 12 Nov 2010 10:00:07 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájáraPléh Csaba
(BME Kognitív Tudományi Központ):

A téri orientáció a nyelvben

A nyelvi rendszer és a téri megismerési rendszer kapcsolata a modern nyelvészet,
pszichológia és kognitív tudomány klasszikus kérdése. Visszatérő kutatási problémák
sora fogalmazódott meg az utóbbi három évtizedben, melyek egyszerre motiválnak
szakmaközi kutatási kereteket, s igényelnek is interdiszciplináris magyarázatokat.
Hiszen egy olyan kérdést, hogy egyetemesek vagy egy adott nyelvre nézve sajátosak-e
a nyelvi kategóriák, s a két esetben mi magyarázza őket, csak számos szakmai hagyomány
és hozzá kapcsolódó kutatási készségrendszer együttes figyelembe vételével s használatával
közelíthetünk meg. Hozzászól ehhez a nyelvészet (valóban eltérőek-e a rendszerek),
a kognitív pszichológia (milyen összefüggés van a látórendszer téri tagolása és a téri
kifejezések között), a fejlődéslélektan (mi korai és mi kései a téri kifejezésekben),
az összehasonlító neurobiológia (milyen kategóriák s nekik megfeleltethető idegrendszeri
szerveződések találhatóak a rágcsálók, főemlősök és az ember téri tájékozódásában),
a neuropszichológia (hasonlóan sérülnek-e hasonló agysérülések hatására a nyelvi
kifejezések különböző nyelvekben).

Az előadás kezdete: november 16-án, kedden kettőkor
helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.
Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.

  • [Fizinfo] KRFT tea: Pleh Csaba a ter nyelvi megjeleneserol, Geszti Tamás, 11/12/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page