Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Tanszeki Szeminarium, ELTE

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Tanszeki Szeminarium, ELTE


Chronological Thread 
  • From: "Nguyen Quang Chinh" <chinh AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Tanszeki Szeminarium, ELTE
  • Date: Thu, 11 Nov 2010 11:24:11 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>ELTE Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tanszék
TANSZÉKI SZEMINÁRIUM

2010. november 16., kedd, 8:30-kor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
a negyedik emeleti 4.52 (Sas Elemér) teremben

Előadó: Börzsönyi Tamás

"Nyírási jelenségek szemcsés anyagokban"

Absztrakt:
Az előadásban a szemcsés anyagok folyási és deformációs tulajdonságait
tekintjük át. Részletesen foglalkozunk a lassú, ún. kvázisztatikus
folyamatokban megfigyelhető nyírási lokalizációval (nyírasi zónák
kialakulása). Megmutatjuk, hogy inhomogén (különböző súrlódási együtthatójú
rétegekből álló) szemcsés anyagokban a nyírási zóna úgy szeli át az anyagot,
hogy a réteghatárokon irányt változtathat. Ez a jelenség párhuzamba állítható
az optikából jól ismert fénytöréssel.


Minden érdeklődőt szívesen várunk.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page